معنی کلمه عطر زدن به چیزی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به عطر و ادکلن به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه عطر زدن به چیزی به انگلیسی می شود Put perfume on sth

Leave a Reply